O nás

Organizácia SAMARITÁN, n.o. je mimovládna organizácia, založená 5. novembra 1999 a na príslušnom registračnom úrade zaregistrovaná 22. novembra 1999.

Tvorí ju tím zamestnancov vytvárajúci kvalitnú firemnú kultúru s dobrými medziľudskými vzťahmi.

Svoju činnosť začala 1. 1. 2000 ako opatrovateľská služba. V priebehu rokov sa k opatrovateľskej službe pridali aj iné činnosti, ako sociálno-prepravná služba a práca s deťmi a mládežou. Hlavným zmyslom našej činnosti je pomáhať ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú. Ide hlavne o občanov starých, chorých a telesne postihnutých.

Organizácia financuje svoju činnosť z platieb od klientov, zo sponzorských darov, 2% dane a v neposlednom rade aj z grantov a výziev, kde si sama spracováva a realizuje projekty. Snaží sa byť finančne nezávislá, preto prevádzkuje viacero podnikateľkých aktivít, ako je reklamná činnosť, preprava osôb, masérske služby a akreditované rekvalifikačné kurzy.