Sociálno-prepravná služba

Ľutujeme, ale sociálno-prepravnú službu poskytujeme v obmedzenom režime. Nahlásenie prepravy minimálne 7 kalendárnych dní vopred. Cena za hodinu poskytnutej služby je 10 €, prípadne individuálna kalkulácia dohodou.

Sociálno-prepravnú službu poskytuje naša organizácia od roku 2003. Postupne sa rozvíjala a v súčasnosti ju realizujeme prostredníctvom troch osemmiestnych vozidiel, ktoré sú špeciálne upravené aj na prepravu imobilných občanov (vozíčkárov). Jedno z vozidiel sme získali vďaka finančnej podpore nadácie RENOVABIS. Prepravovať vozíčkárov môžeme priamo na ich invalidných vozíkoch alebo prostredníctvom transportného kresla, ktoré je súčasťou automobilu. Na miestach, kde nie je možný bezbariérový prístup nám pomáha pri prepravu týchto občanov schodolez, ktorý sme získali vďaka finančnej podpore od nadácie SOCIA (nadácie na podporu sociálnych zmien).

Vďaka sociálno-prepravnej službe umožňujeme chorým občanom styk s verejnosťou, návštevu zdravotníckych zariadení, návštevu príbuzných, kultúrnych a športových zariadení a podobne. Sociálno - prepravnú službu má naša organizácia registrovanú na VÚC Žilina a je oprávnená ju poskytovať v rámci celej Európskej únie. Udržanie tejto služby je finančne veľmi náročné, nakoľko ju chceme v rámci záujmu občanov rozvíjať na kvalitatívne vysokej úrovni. Náklady spojené s touto činnosťou zabezpečujeme zo zdrojov získaných z reklamnej činnosti a vďaka 2% dane z príjmov ktorou ste nás podporili. Úprimne vám ďakujeme.

Telesne postihnutí občania môžu využiť možnosť požiadať ÚPSVaR, sociálne oddelenie ul. P. Mudroňa v Martine o kompenzačný príspevok na výdavky spojené s prepravou do výšky 95% preukázaných nákladov. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.upsvar.sk, prípadne vám ich poskytnú pracovníci ÚPSVaR v Martine.

Za roky prevádzkovania sa táto služba udomácnila medzi občanmi nášho mesta. Pomáha hlavne zdravotne postihnutým zaradiť sa opäť aktívne do spoločenského, kultúrneho i politického diania, zbaviť sa tak pocitu neužitočnosti a umožňuje im pozrieť sa tak ďalej, ako je priestor ich bytu, na ktorý boli doposiaľ odkázaní. Sme radi, že máme tú prednosť pomáhať i takýmto spôsobom občanom v našom meste.

Naším záujmom je túto službu udržať čo najdlhšie, lebo vidíme v nej zmysel a svoje poslanie. Veríme, že vďaka vašej podpore 2% dane z príjmov sa nám to aj naďalej bude dariť.

Garantujeme spoľahlivosť, kvalitu, dochvíľnosť a dobré ceny.

KONTAKTUJTE NÁS:

  • tel./zázn.: 043/4237577
  • mobil: 0908 860 692
  • e-mail: samaritan@samaritan.sk