Svedectvá opatrovaných

Keď môjmu otcovi v jeho 83 rokoch zistili nevyliečiteľné onkologické ochorenie, tak sa nám "zrútil svet." Nášho dovtedy čiperného a aktívneho deda začali postupne opúšťať sily. Takmer pol roka sme to spolu s ním zvládali, ale keď už nevládal ani s našou pomocou opustiť ani svoj byt, zistili sme, že to ďalej sami nezvládneme a v snahe neumiestniť ho do niektorého z domovov sme zúfalo hľadali pomoc.

Vtedy sme si uvedomili koľko dobrých ľudí chodí okolo nás, ktorí nám podali pomocnú ruku a radu. Počnúc sociálnou sestrou v Martinskej fakultnej nemocnice, ktorá nám poradila aké máme možnosti a dala nám spojenie na organizácie a obetavo zariadila zdravotné pomôcky. Alebo strediskom ev. diakonie v Sučanoch, ktorí nám pomohli s polohovateľnou posteľou. Najväčšia úľava však prišla po stretnutí v neziskovej organizácii Samaritán, kde som sa mohol dohodnúť o opatrovateľskej starostlivosti a mohol tak pre otca zabezpečiť doopatrovanie v prostredí jemu blízkom, u neho doma.

S obavami som očakával, ako to otec príjme, keď sa u neho objavia dovtedy cudzie tváre a ako to budú opatrovateľky zvládať, pretože zdravotný stav môjho otca si vyžadoval aj zdravotnú starostlivosť.

Moja úľava bola o to väčšia, keď si otec rýchlo zvykol a vytvoril si k opatrovateľkám dobrý vzťah. S vďakou prijímal ich pomoc a opateru a vždy sa tešil na ich príchod. Vítal ich s úľavou, že je pri ňom dobrá duša, ktorá mu pomôže, keď on je už nevládny. Opatrovateľky, jeho "sestričky", ako ich nazýval, boli opradené trpezlivosťou a láskavosťou a to aj vtedy, keď sa jeho stav postupne zhoršoval. Boli jemu i nám silnou oporou do posledných jeho chvíľ.

Chcem sa aj touto cestou úprimne poďakovať za ich profesionálny a ľudský prístup.

Ďakujem vedeniu neziskovej organizácie Samaritán a všetkým opatrovateľkám za neoceniteľnú pomoc. Vaše miesto je nezastupiteľné. Prajem Vám veľa úspechov vo Vašej nezištnej práci.

Ing. Peter Chalupka


Život ma naučil, že na tie najkrajšie city nie je dostatok vhodných slov. Môžeme hľadať ako chceme, ale nakoniec vždy zistíme, že to, čo je v srdci, nie je celkom možné vyjadriť slovami. Slová len podfarbujú úsmev a plač, ktorými vyjadrujeme svoje pocity.

Chcel by som venovať takýto úsmev vedúcim pracovníkom neziskovej organizácie Samaritán za ich milý a obetavý prístup, keď som v obavách hľadal pomoc pre môjho 80 ročného otecka Jozefa Mäčka.

Keď som sa s nimi stretol, vedel som, že som našiel to, čo som práve hľadal a potreboval. Starostlivosť, s akou sa opatrovateľky starali o môjho otecka ma napĺňala spokojnosťou a úctou k ním. Ocino, ktorý po maminkinej smrti pred rokom a pol stratil zmysel života, sa opäť začal radovať a tešil sa na každú ich návštevu. Začal som veriť, že na jar sa znova vyberieme do lesa, ktorý mal tak rád.

Osud chcel inak. Mozgová príhoda ukončila životnú púť môjho otecka. Zomrel na druhý sviatok vianočný. Keď píšem toto poďakovanie, plačem. Bude mi veľmi chýbať.

Ďakujem veľmi, milým ľuďom z neziskovej organizácie Samaritán, ktorí pomohli môjmu ocinovi, mne a mojej rodine.

S úctou

Vlastimil Mäčko s rodinou.

P.S.: Slová nestačia.


Keď obidvom mojim rodičom zistili rakovinu - mame rakovinu prsníka a otcovi rakovinu pľúc, myslela som si, že opateru dvoch ťažko chorých starších rodičov zvládnem. Ale pravdou bolo, že som to časom už nezvládala.

Keď mi brat povedal, že zabezpečil opatrovateľku z neziskovej organizácie Samaritán, privítala som to, ale mala som obavy ako si na túto zmenu zvyknú moji rodičia.

Prvé stretnutia s opatrovateľkami ma však mojich obáv zbavili a presvedčili o tom, že čoskoro budú ako členky našej rodiny.

Ako sa zdravotný stav mojich rodičov zhoršoval, starostlivosť o nich bola čoraz náročnejšia a opatrovateľka Ľubka, ktorá k nám chodila najčastejšie, bola v našej rodine nezastupiteľná.

Rovnako musím spomenúť aj prepravnú službu organizácie Samaritán. S takou ochotou, presnosťou a pomocou sa dnes stretneme málokde.

Musím ešte pripomenúť aj to, že opatrovateľku Ľubku si mama i otec veľmi obľúbili. Brali ju ako dcéru a ja sa s ňou dodnes stretávam.

Chcem vyzdvihnúť aj prístup pána riaditeľa neziskovej organizácie Samaritán, ktorý zorganizoval stretnutie s televíziou Markíza a TA 3, ako aj s ev. kňazom Jánom Hroboňom.

Určite nie je bežné a je dojemné aj to, že na štedrý večer prišiel aj s deťmi za mamou, ktorá sa ich návšteve veľmi tešila.

Sú to všetko činy, ktoré hovoria samé za seba.

Z celého srdca ďakujem všetkým pracovníkom organizácie Samaritán za ich skutky, pomoc a spolucítenie, že mňa ani mojich rodičov nenechali samých a nebrali nás len ako klientov.

Ešte raz ďakujem.

Bronislava Kalanková


Radi by sme týmto vyjadrili svoje poďakovanie neziskovej organizácii Samaritán za pomoc, ktorú nám a hlavne našej mame Anne Záthureckej poskytovali pri opatere počas posledných dvoch rokov jej života.

Zo začiatku sme mali z tohto riešenia obavy, avšak vďaka obetavej a zodpovednej práci Vašich opatrovateliek sme nadobudli presvedčenie, že počas našej neprítomnosti bude o našu mamu dobre postarané.

Za ten čas sa pri starostlivosti o našu mamu vystriedali viaceré opatrovateľky, preto je nám ťažko menovite poďakovať každej, ale nedá nám nespomenúť jednu z nich, ktorá bola u nás za posledný rok najdlhšie, pani Janku. Jej patrí naša osobitná vďačnosť.

Rodina Záthurecká


Nemyslela som si, že raz budem aj ja odkázaná na pomoc niekoho iného, kto mi bude pomáhať v mojej chorobe a starobe. Mám dcérku Janku, ktorá je mentálne postihnutá a je v mojej opatere.

Na začiatku mojej choroby mi pomáhal môj syn, ktorý býva mimo Martina. Zamestnanie mu však nedovoľuje, aby ma navštevoval aj počas pracovných dní. Najťažšie boli pre mňa nákupy.

Hľadala som pomoc a našla som ju v neziskovej organizácii Samaritán u koordinátorky opatrovateľskej služby pani Čarnogurskej. Prišla za mnou domov a vybavila všetko potrebné na zahájenie opatrovateľskej služby. Hneď na druhý deň mi poslala opatrovateľku, ktorá nám urobila nákup a to uľahčilo moje ťažkosti a bolesti pri vynášaní nákupu na druhé poschodie, pretože nemáme výťah. Opatrovateľky ma navštevujú dvakrát do týždňa. Sú milé a láskavé. Obľúbila si ich aj moja dcérka Janka. Sme im veľmi vďačné za ich pomoc.

Celému kolektívu prajeme veľa zdravia a síl, aby aj naďalej pomáhali nám bezmocným, ktorí sme odkázaní na ich pomoc. Zo srdca ďakujem.

Irma Tomašovičová


Vážená spoločnosť, prekvapili ste maminku aj mňa Mikulášskym darčekom, aj prianím k sviatkom. Veľmi ďakujeme. Som rada, že sme sa rozhodli pre Samaritán, lebo som veľmi spokojná a som rada, že nemusím v práci rozmýšľať, čo je s mamou a ako je o ňu postarané. Ďakujem a za výber opatrovateliek.

S úctou

Ľuba Čajdová