Svedectvá opatrovateliek

SPRÁVNE VIDÍME IBA SRDCOM.
TO PODSTATNÉ JE OČAMI NEVIDITEĽNÉ. 
A. Exupéry

Jednou z hlavných priorít neziskovej organizácie Samaritán je poskytovanie "kvalitnej" opatrovateľskej služby.

Jedno africké príslovie znie: "Človek pre človeka je najlepším liekom."

Opatrovaný klient potrebuje cítiť, že jeho opatrovateľka sa o neho zaujíma, rozumie mu, je tu pre neho. Pomáha mu pri vykonávaní úkonov, ktoré sám už nedokáže a motivuje ho k vykonávaniu úkonov, ktoré je schopný vykonávať ešte samostatne, príp. s jej pomocou. Z tohto dôvodu sa snažím vcítiť nielen do potrieb opatrovaných občanov, ale aj do potrieb ich príbuzných a opatrovateliek.

Mojou úlohou a poslaním je byť nápomocná klientovi, jeho blízkym príbuzným, ako aj opatrovateľkám, ktoré vykonávajú opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta.

Príbuzných chorých a starých občanov znepokojuje úpadok fyzickej zdatnosti a odolnosti ich blízkych. Táto skutočnosť si vyžaduje pozornosť každého, komu záleží na jeho blízkom. Vtedy je ten pravý čas na dobrú radu, ktorá je ako sa vraví "nad zlato".

Mnohí občania s ťažkým zdravotným postihnutím nevedia, že sa im dá pomôcť formou kompenzácií, ktoré sú určené na zmiernenie alebo prekonanie ich zdravotných ťažkostí. Sila príkladu trpezlivej opatrovateľky, ktorá bdie pri lôžku chorého a zomierajúceho dáva pocit bezpečia a istoty, získava dôveru a náklonnosť opatrovaných.

Práca opatrovateľky je náročná a vyčerpávajúca. Vyžaduje fyzickú ako aj psychickú zdatnosť. Som tu aj pre ne, aby som im bola nápomocná pri vytváraní vhodných pracovných podmienok v rodinách opatrovaných. Každý klient si vyžaduje individuálny prístup podľa závažnosti ochorenia a vykonávania jednotlivých úkonov.

Vzorom pri vykonávaní našej práce spojenej s poslaním sú nám všetkým slová sv. Vincenta de Paul, patróna našej organizácie, ktorý povedal: "Robme dobre pokiaľ máme čas, lebo iba milosrdná láska dokáže meniť svet." Aj my chceme meniť svet. Chceme byť nápomocní ľuďom, ktorí sú chorí a potrebujú našu pomoc. Chceme mať súcit so starými a chorými, nenechávať ich bez povšimnutia, bez pomoci, bez nádeje...

Ľubomíra Štrbáková
opatrovateľka/kontrolórka kvality/poradkyňa OS


Práca opatrovateľky je veľmi náročná nielen fyzicky, ale aj duševne. Aj keď ju vykonávam už dlhšiu dobu, je pre mňa zároveň aj koníčkom.

Opatrovateľka, ktorá nie je duševne vyrovnaná, nemôže dať zo seba to, čo jej klient potrebuje.

Je dôležité, aby mal pocit istoty, že sa na svoju opatrovateľku môže vždy a vo všetkom spoľahnúť. Dôveruje jej a nemá obavy vysloviť pred ňou svoje osobné pocity a trápenia, ktoré ho neustále ťažia.

Snažím sa, aby všetci klienti, ku ktorým denne prichádzam zabudli v mojej prítomnosti na svoje trápenia a pozerali sa na svoj život aj z tej druhej, lepšej stránky. Veď je veľa vecí, ktoré človek v živote prehliada hoci sú mu na dosah. Ľudia nemôžu byť ľuďmi bez tepla lásky a tú potrebujú aj naši klienti.

Želám nám, opatrovateľkám, našim klientom, ktorých opatrujeme, ako aj Vám všetkým, ktorí čítate tento časopis odvahu vychádzajúceho slnka, ktoré vychádza každý deň, vždy znovu a znovu napriek biede tohto sveta.

Opatrovateľka Ľubka


V našej práci nie je dôležité vyniknúť a mať uznanie. Dôležité je byť tu pre tých, ktorí našu pomoc potrebujú. Aj keď naši opatrovaní nie sú naši blízki príbuzní, je potrebné prijímať ich s rovnakou láskou a porozumením.

Mnohí starí ľudia majú pocit samoty a zbytočnosti. Ak takýto človek stretne niekoho, kto ho dokáže povzbudiť, pochopiť, vtedy dokáže nájsť zmysel života a obetovať svoje utrpenie pre dobro iných.

Niekedy je potrebné zavrieť oči a vidieť iba srdcom a v rozdávaní zakúsiť záblesk Božej lásky.

Nič tak neotvára oči a srdce ako slúžiaca, obetavá láska. Je veľa možnosti ako citlivo vychádzať v ústrety a milovať všetkých rovnako.

Láska znamená oslobodenie.
Láska spôsobuje, že v živote je všetko ľahšie.
Láska láme napätie.
Láska v skutkoch oslobodzuje.
V láske niet strachu.

Pán chce navštevovať ľudí aj cezo mňa. Tak sa mu môžem odvďačiť za jeho veľkú lásku ku mne. Prácu opatrovateľky vnímam ako poslanie a vykonávam ju s radosťou.

Opatrovateľka Mária


Keď som začala pracovať v neziskovej organizácii Samaritán ako opatrovateľka, netušila som čo všetko táto práca bude odo mňa vyžadovať a do čoho idem.

Dnes som rada, že som tu, že môžem iným prinášať radosť, pokoj a pomáhať tým, ktorí moju pomoc naozaj potrebujú. Ten, kto dáva, získava to, čo často ani nevnímame. Zistila som, že táto práca ma vnútorne napĺňa a obohacuje.

Dáva mi lásku, nové priateľstvá, životné skúsenosti, zmenil sa môj pohľad na pravé hodnoty v ľudskom živote. Učí ma prijímať ľudí takých, akí sú a nerobiť medzi nimi rozdiely. Som vďačná aj za nové vedomosti, ktoré môžem získavať na školiacich kurzoch a tak zvyšovať kvalitu svojej práce.

Za to všetko ďakujem ľuďom, ktorí pracujú v neziskovej organizácii Samaritán ako aj chorým, ktorých opatrujem.

Opatrovateľka Ivetka