Darujte 2%

Formuláre na 2% pre rok 2022, za rok 2021:

Podmienky pre darovanie 2%: www.rozhodni.sk

Pomáhame už 22 rokov starým a chorým ľudom, pomôžte nám aj vy svojimi 2 %.

Pomáhame už 22 rokov starým a chorým ľudom, pomôžte nám aj vy svojimi 2 %.

Ďakujeme za pomoc v roku 2021, podporte nás aj v roku 2022. 

Každoročne musí daňovník (FO, PO) podľa legislatívy platnej v našom štáte odviesť daň vo výške, ako mu určuje zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov. Vy, ako daňovník, sa môžete slobodne rozhodnúť, či dve percentá z vašich daní poputujú do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte činnosť našej neziskovej organizácie SAMARITÁN


POTREBNÉ ÚDAJE DO VYHLÁSENIA:

IČO: 36149721

Právna forma: nezisková organizácia

Obchodné meno: SAMARITÁN, n.o.

Sídlo-ulica: Komenského

Súpisné/orientačné číslo: 19

PSČ: 036 01

Obec: Martin


AKO POSTUPOVAŤ?

1. ZAMESTNANEC 

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: 

b/ vyplňte tlačivo  

Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. APRÍLA 2022 na daňový úrad.

2. FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A (kliknite pre stiahnutie)

– fyzická osoba typ B (kliknite pre stiahnutie)

Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2022 na daňový úrad.

3. PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2022 na daňový úrad.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1% z dane.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech SAMARITÁN n.o.. 


Ďakujeme!